P. Jan Bula

Kontakty

Římskokatolická farnost Rokytnice nad Rokytnou
Rokytnice n. Rok. 13
675 25

Duchovní správce: Jan Krbec, tel.: +420 604 975 416

IČ: 64269167
tel.: 734 511 677
e-mail: rokytnice(obvyklý znak elektronické pošty)dieceze.cz
číslo účtu: 2201505426/2010 - Fio Banka

Farní charita
kontaktní osoba: Jana Štefánková
tel.: 724 804 786
e-mail: janca.stefankova(obvyklý znak elektronické pošty)seznam.cz

Mapa

Právní prohlášení

Římskokatolická farnost Rokytnice nad Rokytnou prohlašuje, že v elektronické, telefonické a internetové komunikaci vylučuje jakýkoli přímý i nepřímý návrh smlouvy. Smluvní vztahy navazuje zásadně písemnou formou, odsouhlasenou zřizovatelem. Pro případ, že jakákoli elektronická, telefonická a internetová komunikace vykazuje znaky smlouvy, Římskokatolická farnost Rokytnice nad Rokytnou vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek považuje pouze za nevyžádané sdělení. Do okamžiku uzavření smlouvy řádnou písemnou formou není jakoukoli nabídkou vázána. Výsledky jednání předcházející uzavření smlouvy považuje Římskokatolická farnost Rokytnice nad Rokytnou za nezávazné. Římskokatolická farnost Rokytnice nad Rokytnou nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod. (zveřejněno 9. 12. 2016)