P. Jan Bula

Boží služebník P. Jan Bula

Ve farnosti Rokytnice nad Rokytnou prožil svou kněžskou službu Boží služebník P. Jan Bula (1920-1952)

24. 6. 1920

narozen a pokřtěn v Lukově u Moravských Budějovic

29. 7. 1945

vysvěcen v Brně na kněze

1. 8. 1945

ustanoven kooperátorem (kaplanem) v Rokytnici nad Rokytnou

22. 7. 1949

po smrti faráře P. Stanislava Lakomého byl ustanoven administrátorem rokytnické farnosti

30. 4. 1951   

zatčen

15. 11. 1951   

při vykonstruovaném soudním procesu v Třebíči odsouzen k trestu smrti oběšením

20. 5. 1952

popraven v Jihlavě

25. 3. 2004

v Brně byl zahájen beatifikační proces P. Jana Buly

19. 12. 2015 v Brně byla slavnostně zakončena diecézní fáze beatifikačního procesu P. Václava Drboly a P. Jana Buly

 

Zde si můžete otevřít aktuální přehled událostí spojených s připomínkou Božího služebníka P. Jana Buly v naší farnosti.

Podrobné informace o beatifikačním procesu P. Jana Buly najdete na webových stránkách http://kanonizace.biskupstvi.cz.